เฟี้ยวฟ้าว เล่านาทีระทึก ทำคนงานหนีกระเจิง เสียงสั่น-ตัวสั่น

1. ผู้ที่ก่อสร้าง จะต้อง เคารพต่อสถานที่ ควรมีสัมมาคารวะ
2. จะทำสิ่งใดควรบอกกล่าว จุดธูปจัดข้าวตอกดอกไม้ ขอขมา
3. จิตต้องดี วาจาต้องดี ในขณะก่อสร้าง
4. ตั้งใจสร้าง ด้วยความตั้งใจ
เพราะถ้ำแห่งนี้ เป็นของพญานาคทุกๆตระกูล

เมื่อผู้ก่อสร้างทำทั้ง4ข้อนี้ได้ (ปาฏิหาริย์ จึงเกิด ) บริวารปู่ย่า จึงเปิดทาง ให้ก่อสร้างถ้ำพญานาคต่อ ในการสร้างถ้ำแห่งนี้ ซึ่งบริเวณนี้ ซึ่งมี #แม่ย่าธานี แม่ย่าผู้ที่เคารพ รัก และ ศรัทธา พญานาคมากถึงมากที่สุด สถิตย์อยู่บริเวณนี้ อิม และ มามี้ จึงได้น้อมจิตที่เป็นบุญเป็นกุศล สร้างถ้ำแห่งนี้ ที่.. #สำนักปฏิบัติธรรมเทพประทานพรโพธิสัตว์ ประดิษฐาน #พระพุทธเจ้าทันใจองค์ที่109 ต. น้ำแพร่ อ.หางดง จ. เชียงใหม่ เพื่อเป็นไปตามที่พญานาคได้นิมิต บอกกล่าว #ล้วนแล้วแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรทุกประการ เดี๋ยวปลายเดือนนี้ อิมจะขึ้นไปคุมงานก่อสร้างถ้ำ อนุโมทนาบุญเน้อกัลยาณมิตรทุกท่าน ลูกหลานพญานาคเอ้ย”

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *