เกาหลีใต้อนุมัติ กฎหมายคูฮารา พ่อแม่ที่ละเลย ไม่มีสิทธิเรียกร้องมรดก

กฎหมายดังกล่าวระบุว่า…

“บุคคลที่ละเมิดหน้าที่การเลี้ยงดูบุตรอย่างร้ายแรง อาทิเช่น ละเลยการเลี้ยงดูบุตรอย่างมีนัยยะสำคัญ การแสดงความเกียจคร้าน หรือการก่ออาชญากรรม เช่น ทารุณกรรม ล่วงละเมิด

บุคคลนั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการได้รับมรดกของบุตรคนดังกล่าว หากการกระทำของพวกเขาได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นความจริง”

พูดง่ายๆ ก็คือ หากพ่อแม่ทารุณกรรมหรือไม่ได้เลี้ยงดู ก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกจากลูกๆ ของพวกเขา ในตอนที่ลูกๆ จากไปนั่นเอง

ร่างกฎหมายนี้ได้ผ่านการพิจารณามาอย่างยาวนานหลายเดือน จนกระทั่งในที่สุดก็มีการประกาศออกมาอย่างชัดเจนแล้วว่า กฎหมาย Goo Hara ได้รับการอนุมัติใช้อย่างเป็นทางการแล้ว!

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *