21/01/2022

2 thoughts on ““ตุ้ย” มือกีตาร์วง Playground เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนเมื่อเช้านี้

  1. ชีวิตเป็นไรที่ไม่แน่นอนจริง เสียใจด้วยนะคะ

Comments are closed.